Ušetřete až 60 % díky dotacím

Ušetřete až 60 % díky dotacím

Ušetřete na pořízení celé řady strojů vhodných do živočišné i rostlinné výroby, a to díky dotaci na snížení emicí GHC a NH3. Vybírat můžete z rozmetadel AMAZONE či SKY, cisteren PICHON a dalších.

DOTACE 2024 - SNÍŽENÍ EMISÍ GHG A NH3

KDO MŮŽE ŽÁDAT?

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, která podniká v zemědělské výrobě v souladu
se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
 

KOLIK MŮŽU ZÍSKAT?

Záměr a) Živočišná výroba – 60 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Záměr b) Rostlinná výroba – 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace
Záměr c) Sklady digestátu a fugátu, akumulace bioplynu – 45 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 

CO SI MŮŽU POŘÍDIT?

Snižující technologie uplatnitelné ve stájovém prostředí chovu skotu (robotický vysavač, shrnovač kejdy)
Snižující technologie uplatnitelné ve stájovém prostředí chovu drůbeže
Snižující technologie uplatnitelné ve stájovém prostředí chovu prasat
Jímky, nádrže a stavby pro skladování výkalů a chlévské mrvy
Hnojiště, Zastřešení jímek a hnojišť
Technologie aplikace organických a statkových hnojiv přímo do půdy (hadicový aplikátor, zapravovač kejdy)
Technologie přesného dávkování N a technologie pro precizní zemědělství (rozmetadla, cisterny, kejdovač)
Obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu.
 

KDY MŮŽU ZAŽÁDAT?

Termín příjmu žádostí 30. 4.–21. 5. 2024
 

PRŮBĚH REALIZACE

Náklady jsou způsobilé až po odevzdání žádosti o dotaci (kupní smlouva na projekt/techniku může být
podepsána až po zrealizovaném výběrovém řízení). Dotace je vyplacena zpětně, po nákupu a úhradě investice.
 

DALŠÍ PODMÍNKY

Realizací projektu musí dojít ke snížení emisí NH3 do ovzduší (výpočet v závislosti na projektované kapacity
chovu a zavedené emise snižující opatření).
 
STROJE: Nesená i tažená rozmetadla AMAZONE, Nesená i tažená rozmetadla SKY, Rozmetadla statkových hnojiv PICHON, Rozmetadla statkových hnojiv STRAUTMANN, Kejdová cisterna PICHON a mnoho dalšího.
Rychlý kontakt
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

E-mail: info@agrotec.cz
Tel.: +420 519 402 111

Nebo nám můžete poslat zprávu pomocí formuláře: