Pomohli jsme SOS dětským vesničkám. Penězi z vánočního večírku

Pomohli jsme SOS dětským vesničkám. Penězi z vánočního večírku

Rovných 20 500 korun, které se mezi zaměstnanci vybraly prodejem tomboly na vánočním večírku, už doputovalo do SOS dětských vesniček. Vybranou sumu předal Martin Rada do rukou regionální specialistky fundraisingu Lindy Najsrové a vedoucí sociální pracovnice Zuzany Zahradníčkové. Ta na setkání představila další podoby pomoci, kterou SOS dětské vesničky nezletilým dětem nabízejí.
AGROTEC Group podporuje neziskovou organizaci SOS dětské vesničky dlouhodobě, a to především díky našim zaměstnancům. Společně jsme na konto organizace už podruhé věnovali výtěžek z tomboly na vánočním večírku. V roce 2022 jsme vybrali 17 tisíc korun, v roce 2023 jsme překonali hranici 20 tisíc korun.
Kromě finanční podpory, ale pomáháme také přímo na místě, a to formou brigád ve vesničce v Brně-Medlánkách.

Předání vybrané částky se letos uskutečnilo v Hrušovanech u Brna, konkrétně na pobočce SOS Kompas. „SOS Kompas je služba, která působí v rodinách především preventivně. Je určena pro rodiny s dětmi, ať už kompletní, či rodiny samoživitelů, aby děti nemusely být odebrány,“ přiblížila další z celkem šesti programů SOS dětských vesniček vedoucí sociální pracovnice Zuzana Zahradníčková. Za rok 2023 tak jen v Jihomoravském kraji pomohli 56 rodinám, tedy 132 nezletilým dětem.

„Část našich klientů jsou rodiny, které nás samy vyhledají a kde už je nějaký problém. Třeba dítě s ADHD, poruchou autistického spektra nebo fyzickým handicapem. Druhou skupinou jsou pak rodiny, kde už reálně hrozí odebrání dítěte. Tyto rodiny už jsou pod dohledem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, někdy i pod soudním dohledem,“ pokračuje Zahradníčková.

SOS Kompas působí v Jihomoravském kraji jako terénní služba v oblasti Židlochovicka, Šlapanicka, Ivančicka, Rosicka, Oslavanska a v okolí Kuřimi. Přestože 90 % práce probíhá v terénu, má služba dvě pobočky – tu v Hrušovanech u Brna a také v Oslavanech. „Aktuálně jsme na vyjmenované oblasti čtyři pracovnice, potýkáme se s nedostatkem kvalifikovaného personálu,“ přiznává Zuzana Zahradníčková. Každý sociální pracovník může pomáhat maximálně 14 rodinám v jeden čas. „Každá rodina je ale jiná a vyžaduje jiné množství času. Dlouho trvá hlavně získat si u rodiny důvěru, proniknout do jejího fungování a pochopit, proč tomu tak je. Chce to životní zkušenosti a trpělivost,“ přiznává vedoucí těchto sociálních pracovníků.

Malými změnami k velkým věcem

Služba SOS Kompas je bezplatná a založena na dobrovolnosti. V reálu má mnoho podob. „S klienty třeba nastavujeme internetové bankovnictví, trénujeme online nákupy potravin, zkrátka co je potřeba,“ uvádí příklad Zahradníčková. Další sociální pracovnice Simona Fibichová, která působí přímo na pobočce v Hrušovanech, zase nastiňuje situaci rodiny žijící v maringotce na cizím pozemku.

Výjimkou není ani trénink dojíždění dětí do školy do Brno. „Někdy prostě mají strach si sednou na autobus, koupit si lístek,“ přikyvuje Zahradníčková.

O to větší radost pak sociální pracovnice mají, když se v rodině podaří situaci stabilizovat. „Práce je těžká, protože zpočátku si říkáte, že se ta situace v rodinách nikam neposouvá. Ale radujeme se z drobných změn k lepšímu. To je vždycky obrovský úspěch, který postupně vede k tomu, že rodina zvládá sama fungovat. Takže máme i hezké příběhy, daří se nám,“ uzavírá Zuzana Zahradníčková.

A na co budou předané peníze využity? „Zatím nemáme konkrétní plán, ale jak vidíte, rozhodně je do čeho investovat,“ sdělila regionální fundraiserka Linda Najsrová a dodala: „Děkujeme všem, kteří se podíleli na této pomoci. Žádná částka pro nás není zanedbatelná a vždy pomůže, kde je potřeba.“
Rychlý kontakt
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

E-mail: info@agrotec.cz
Tel.: +420 519 402 111

Nebo nám můžete poslat zprávu pomocí formuláře: